Yedek Parça & Servis Donanımları – Aralık’15

Yanıtlayan: Mesut URGANCILAR
Otomotiv Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği (OYPG) Yönetim Kurulu Başkanı

Derneğiniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Otomotiv Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği (OYPG) Bağımsız Yenileme Pazarı’nın ülkemizde gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Bu alanda uluslararası arenada faaliyet gösteren ve Otomotiv Yenileme Pazarı’nda serbest ve adil bir piyasa rekabetinin korunması için Avrupa Birliği platformunda çalışmalar yapan FIGIEFA’nın üyesidir.
Belli başlı faaliyetlerimiz arasında; devlet nezdinde Yenileme Pazarı’nı temsil etmek, sektörle ilgili yayınlanan yeni tebliğ ve rekabet kanunlarını takip etmek, Yenileme Pazarı’ndaki ürün ve hizmet kalitesinin OES seviyesine eş değer olduğunu anlatmak için çalışmalar yapmak, ortak satın alma projeleri üretmek ve görsel ve yazılı medyada Yenileme Pazarı’nın algısını yönlendirmek gibi işler yer almaktadır.

Bağımsız yenileme pazarını aynı çatı altında buluşturan derneğinizin kaç üyesi var? Derneğe yeni üyelerin katılması için ne gibi şartlar gerekiyor?


OYPG’nin bugün 70’e yakın üyesi bulunuyor. Derneğimiz üyesi olan gerek uluslararası gerekse yerli yan sanayiciler ile bu firmaların ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapan derneğimiz üyesi dağıtıcılar ürün çeşitliliği ve pazar payı anlamında Türkiye Bağımsız Yenileme Pazarı’nın çok büyük bir bölümünü oluşturmaktadırlar.
Tüzüğümüzde yer alan üyelik şartlarına uyan her firma OYPG çatısı altında temsil edilebilir. Bu şartları taşıyan firmaların www.oypg.org.tr/uye_form.asp adresinde yer alan üyelik başvuru formunu doldurarak üye olabilirler.

 

OYPG, aynı zamanda Avrupa Birliği’nde otomotiv yenileme pazarının nabzını tutan FIGIEFA’nın da üyesi… Bu kapsamda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
OYPG, 2000 yılında AB entegrasyon sürecine uyum sağlamak için Avrupa’daki Bağımsız Yenileme Pazarı’nda faaliyet gösteren OYPG benzeri bağımsız derneklerin üye olduğu FIGIEFA’ya üye olmuştur. Derneğimiz FIGIEFA aracılığıyla AB ülkelerindeki Yenileme Pazarı gelişmelerini yakından takip ederken, Türkiye’deki Bağımsız Yenileme Pazarı’nın ve pazarda yer alan üyelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
OYPG olarak yönetim kurulunda da söz sahibi olduğumuz FIGIEFA’nın uluslararası arenada tüketicinin tamir hakkı, bağımsız operatörler ile verilere ulaşma hakkı ve telematik regülasyonları çalışmalarından faydalanmayı hedefliyoruz.

Geçtiğimiz Haziran ayında yeni yönetimini de belirleyen OYPG’nin ajandasında hangi başlıklar var?
OYPG’nin bundan sonraki hedefi, Bağımsız Yenileme Pazarı’nda yer alan ulusal ve uluslararası tedarikçiler, uluslararası ticari gruplar ve toptancı şirketlerini AB standartlarına taşımak, pazarın ürün ve hizmet bakımından kalitesinin artmasına katkıda bulunmak ve üyelerini her alanda bilgilendirmek olacaktır. Ayrıca yenilenmiş ürünlerin ithalatına izin verilmesi konusunda devletin ilgili birimleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sektör gündeminin en önemli başlıklarından biri de, 1 Haziran tarihinde yürürlüğe giren eşdeğer yedek parça uygulaması… OYPG’nin bu konudaki görüşlerini ve çalışmalarını bizimle paylaşır mısınız?

Sigorta sektörü uzun yıllardır Bağımsız Yenileme Pazarı’ndaki dağıtıcılar açısından ciddi fırsatlar içermektedir. Ayrıca araç üreticilerinin servis organizasyonları ile adil rekabet ortamının oluşması ve sigorta şirketlerine “Orijinal Yedek Parça” için rekabetçi fiyat ve koşulların sağlanarak sigorta şirketlerinin hasar maliyetlerinde tasarruf sağlayabilmesi adına da ciddi fırsatlar yaratmaktadır.
Tüm bunlara rağmen yıllardır yedek parça tanımlarında yaşanan karmaşa ve yorum farklılıkları ile doğru bir hukuki altyapı olmaması gerek orijinal yedek parça üreticisi üyelerimiz, gerekse derneğimiz üyesi yedek parça dağıtıcılarımızın gerekli iş hacmine ulaşmasına, dolayısıyla da sigorta şirketlerinin hasar maliyetlerinde tasarruf sağlayabilmesine engel teşkil etmekteydi.

Bu nedenlerden dolayı OYPG Derneği, 2012 senesinden itibaren T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün kurmuş olduğu sigorta hasar ödemelerinde esas alınacak yedek parça kriterleri (vb. konular) için çalışma yapmış olan komisyonun aktif bir üyesi olarak konuya hizmet etmektedir. Derneğimiz bu  süreç içerisinde gerek TSB gerekse de diğer tüm paydaş organizasyonlar ile işbirliği yaparak;  “Orijinal Yedek Parça” tanımının sigorta sektörü içinde netleşmesi, adil rekabet ortamının oluşması ve sigorta şirketlerinin Bağımsız Yenileme Pazarı’ndan sürdürülebilir ve gelişen bir yapıda faydalanabilmesi  için altyapı kurulmasına  katkıda bulunmaya çalışmıştır.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından istihsal edilen 28.05.2015 tarihli ve 2015/16 Sayılı Genelge’de konu olan ‘Logosuz Orijinal Parça’ların tümüne yakını derneğimiz üyesi firmalar tarafından üretilmekte ve/veya dağıtılmaktadır. İlgili genelgenin sigorta şirketlerine aşağıda belirttiğimiz faydaları sağlayacağı çok açıktır:

– Sigorta şirketleri araç üreticileri tarafından sağlanan yedek parçalarla birebir aynı olan fakat bağımsız kanallardan tedarik edecekleri daha rekabetçi orijinal yedek parçaları rahatça, herhangi bir karışıklık olmadan belirleyebilecek, kontrol edebilecek ve bu sayede tasarruf sağlayacaklardır.
– Bağımsız ürün veri deposu ve takip sistemi sayesinde şikâyetler sürdürülebilir bir şekilde azaltılacaktır. Bu sayede konusunda uzman ve iyi hizmet sunan şirketlerin rekabete dâhil olmaları sağlanacaktır.
– Sigorta şirketleri hasar onarımını sağladıkları araçlar için bağımsız kanaldan temin edecekleri orijinal yedek parçaları yetkili servisler de dâhil olmak üzere rahatça kullanabileceklerdir. Bu nedenle sigortalıya, daha az maliyetli sigorta poliçesi sağlama imkânları olacaktır.

Sigorta şirketlerine daha rekabetçi bir ortam hazırlayabilmek amacıyla, derneğimiz önderliğinde, orijinal yedek parça üreticisi  firmaların 2005/4 sayılı “Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği”ne uygun olarak parça bazında beyanlarının bulunduğu ortak bir veri bankası kurulmuştur. Ayrıca oluşturulmuş veri tabanına kayıt yapılmasına, verilerin güncellenmesine, sistematik alt yapıyla takip numaralarının oluşturulmasına, etiket siparişlerine göre etiket basılmasına, sipariş sahiplerine etiketlerin gönderilmesine, etiketlenen yedek parçaların sigorta şirketleri tarafından kullanımı sırasında sistem sorgusuyla takip numaralarının eşleştirilmesine, kullanılan yedek parça takip numaralarının sistemden düşülmesine ilişkin yürütülecek faaliyetler için derneğimiz gerekli altyapıyı tamamlattırmıştır ve bu sistem 11 sigorta şirketi tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede ilgili genelgenin 2. ve 3. maddelerinin etkin bir şekilde uygulanması sağlanmış olup ayrıca kurulan sistem sigorta şirketlerine herhangi bir ek maliyet getirmemektedir. Tüm bunların asıl amacı OES firmaları karşısında Bağımsız Yenileme Pazarı’nda faaliyet gösteren dağıtıcıları güçlü kılarak adil rekabetin olduğu bir pazar yaratmaktır.

Peki, sektörün çatı kuruluşu olarak, yenileme pazarı temsilcilerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Bağımsız Yenileme Pazarı her geçen gün artan araç parkı ile birlikte büyümektedir. Bu pazara olan güveni arttırmak için AB gelişmelerini yakından takip edip, sektörümüzü Avrupa standartlarına taşıma konusunda herkesin özverili davranması gerekir. Eğer Yenileme Pazarı’na olan güven, kalitesiz ürün ve hizmetler dolayısıyla azalırsa bundan tüm sektör zararlı çıkabilir. Avrupa standartları doğrultusunda kaliteli ve iyi hizmet sunarak sektörü çok daha iyi bir yere taşıma fırsatımız olduğunu belirtmek isterim.
Öte yandan sektörümüzde “örgütlülük” eksikliği bulunmaktadır. Orijinal ve eş değer parça kavramlarının tanımı, bu kavramların sigorta şirketleri ve son tüketiciler tarafından doğru anlaşılması konusundaki çalışmalara herkesin katkıda bulunması gerekmektedir. Sahte ürün ile mücadele konusuna da tüm firmaların hassasiyetle yaklaşması, sektörümüzün geleceği açısından önem arz etmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir